Järjestyssäännöt ovat yhdessä sovitut käytösohjeet taloyhtiön asukkaille, ja ne pohjautuvat osakkaiden keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Säännöt laaditaan asumisviihtyvyyden parantamiseksi ja naapurisovun säilyttämiseksi.

Järjestyssääntöjen on tarkoitus lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Niissä voi olla tietoa esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista, hiljaisista ajoista, kotieläinten pitämisestä tai tuuletusparvekkeiden käytöstä.

Usein taloyhtiön järjestyssäännöt ovat myös porraskäytävän ilmoitustaululla. Yleensä järjestyssäännöt toimitetaan asukkaalle muuton yhteydessä.