Taloyhtiössä asuu usein myös vuokra-asukkaita. Vuokralainen hallitsee huoneistoa vuokrasopimuksen perusteella. Vuokralaisen ja vuokranantajan välillä sovelletaan asunto-osakeyhtiölain sijaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä vuokrasopimuksen ehtoja. Vuokralaisen velvollisuus on maksaa vuokra siten kuin vuokrasopimuksessa on sovittu sekä hoitaa huolellisesti vuokraamaansa huoneistoa.

Myös vuokralaista koskevat huolellisuusvelvoite huoneiston hoidosta sekä ilmoitusvelvollisuus sellaisista havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle tai ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Vuokralainen tarvitsee vuokranantajan luvan kaikkiin huoneistossa tehtäviin muutostöihin. Vuokralaisen täytyy myös ilmoittaa havaitsemansa viat vuokranantajalle. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa vahingonkorvausvastuuseen.

Vuokralaisen ja hänen vieraidensa tulee noudattaa taloyhtiön järjestysmääräyksiä.