Asunto-osakkeiden saannolla tarkoitetaan yleensä asunto-osakkeiden siirtymistä luovuttajalta luovutuksensaajalle kaupan, lahjan, perinnön tai testamentin johdosta. Asunto-osakkeet voivat myös jäädä jakamattomalle kuolinpesälle. Saannon johdosta tapahtunut osakkeiden siirtyminen tulee rekisteröidä osakeluetteloon.

Asuntokauppa on tyypillisin tilanne, jossa asunto-osakkeiden merkintä tulee ajankohtaiseksi. Asunto-osakkeet on mahdollista rekisteröidä osakeluetteloon ostajan nimiin vasta omistusoikeuden tosiasiallisen siirtymisen tapahduttua. Asunto-osakkeiden kaupassa huoneiston omistusoikeus siirtyy ostajalle usein vasta koko kauppahinnan maksamisen jälkeen.

Ostajan on osakeluettelomerkintää hakiessaan toimitettava isännöitsijälle seuraavat asiakirjat:

  • Osakekirja tai osakekirjan jäljennös siirtomerkintöineen
  • Asuntokauppakirja
  • Verotoimiston leimaama selvitys varainsiirtoveron maksamisesta tai kiinteistönvälittäjän allekirjoittama kappale varainsiirtoverolaskelmasta

Osakkaan kuoltua voidaan osakeluetteloon merkitä hänen jakamaton kuolinpesänsä. Kun omistaja kuolee, omaisuus jää perintöä koskevien säädösten perusteella jakamattomalle kuolinpesälle ilman varsinaisia luovutustoimia.

Jakamattoman kuolinpesän ollessa asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja, osakeluettelomerkintä voi myös jäädä kokonaan tekemättä. Osakeluettelomerkintä voi jäädä tekemättä, koska kyse ei ole omistajan vaihtumisesta, omaisuushan jää jakamattomalle kuolinpesälle eikä varsinaista saantoa tapahdu

Kuolinpesän osakkaiden tulee näin ollen muistaa toimittaa isännöitsijälle seuraava selvitys:

  • Osakekirja (Osakekirjalla todennetaan, että osakekirja on kuolinpesän hallinnassa)
  • Perukirja
  • Lisäksi sukuselvitys, mikäli perukirja ei ole maistraatissa tarkastettu