Asunto-osakeyhtiön muodostavat taloyhtiön osakkeita omistavat osakkaat. Osakkeet tuovat omistajalleen oikeuden hallita yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän mukaista tilaa.

Osakkaalla on laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkeenomistajalla ja hänen avustajallaan on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Oikeutta voi käyttää myös valtuutetun välityksellä.